Juhi kogu tehase tööd tervikuna –

SCADA tõstab efektiivsust ja kasumlikkust

Atemix on kuldsertifikaadiga Ignition SCADA tööstustarkvara integreerija

Meie SCADA tarkvaralahenduste abil on konkurentsieelise saavutanud

Ignition – SCADA tarkvarade turuliider

Oma olemuselt on tegemist juhtimis- ja visualiseerimissüsteemiga, mis võimaldab koguda, jälgida ja analüüsida seadmete poolt edastatavat infot.

  • Jälgi ja juhi tehase tööd reaalajas Ignition SCADA lahenduse abil saad kiiresti ülevaate kogu tehase tööst ning tööd kohesteks tulemusteks reaalajas optimeerida.
  • Väldi tööseisakuid Ignition SCADA võimaldab häireinfot näha kohe ja tuvastada kiiresti tööseisakute põhjused. Nii vähendad tehase seisuaega ja seeläbi tekkivat majanduslikku kahju.
  • Jälgi tehase tööd kõikjalt Ignition SCADA haldusliideseid on võimalik luua nii tehase arvutitesse, kui ka HMI operaatorpaneelidesse. Jälgi tehase tööd telefonist, tahvelarvutist ja ükskõik millisest operatsioonisüsteemist

Milliseid probleeme on SCADA aidanud meie klientidel lahendada?

Mõned näited, kuidas läbimõeldud, toimivad ja lihtsasti hallatavad tööstustarkvara lahendused on aidanud ettevõtete tootlikkust ja efektiivsust tõsta.

AS Salvest – Ignition SCADA & aruandlusmooduli kasutuselevõtt

AS Salvest toodab igapäevaselt arvukalt erinevaid tooteid – suurte tootmismahtude puhul on kriitilise tähtsusega maksimaalne efektiivsus ja detailitäpne aruandlus

Atemixi tehnikute poolt integreeritud SCADA süsteem koos seotud aruandlusmooduliga on just need tööriistad, mis aitavad Salvesti tööd efektiivsena ja aruandlust korrastatuna hoida. Täna on võimalik Salvestil saada ülevaade erinevate seadmete tootlikkusest, tööajast, säästetud energiast ja teistest parameetritest vastavalt vajadusele kas graafikute või tabelite näol.

Mõeldes kasutajale

Aruandlusmoodul võimaldab kliendil aruandeid kasutajasõbralikus .pdf formaadis salvestada ja printida. Äramärkimist väärib triipkoodi lisamise võimalus, mis kiirendab  raamatupidamisprotsessi ning pakub võimalust tootesiltide loomiseks. SCADA tarkvara haldusprogramm võimaldab jälgida reaalajas erinevate tootmismasinate ja liinide olekut ning vahetuse tootlikust.

Soovid efektiivsemat tootmist ja automatiseeritud aruandlust?

Scanola Baltic – rafineerimistehase käikulaskmine ja SCADA

Scanola on rapsiseemne töötlemistehas Painkülas, kus lisaks Olivia rapsiõlile toodetakse ka proteiinirikast rapsikooki ja söödaõli. Suurte töömahtudega tehases on oluline, et masinate töö jälgimine oleks lihtne ja kiire.

Ühtne SCADA süsteem

Sidusime süsteemi osad (seemneladu, geka katel, pressimine, õliladu, chiller) ühtsesse SCADAsse. Süsteem töötab enamjaolt täisautomaatselt, operaatori sekkumist on vaja vaid häirete puhul ja visuaalse kontrolli teostamiseks. Vahetasime välja vananenud seadmed ja lõime võimekuse süsteemi lihtsaks täiustamiseks. Kõik süsteemi parameetrid on graafikutel jälgitavad – uus kasutaja saab kogu tehase tööst ülevaate ca 5 minutiga läbi veebihalduse. Tootmise ajalugu säilitatakse 5 aastat.

Ülim paindlikkus

Scanola SCADA süsteemi on võimalik lisada piiramatu arv kasutajaid ilma lisanduvate litsentsitasudeta. Süsteemi on ehitatud tehase tulevikuvajadusi silmas pidades – seda on lihtne täiustada ja kogu süsteemi uuendamine toimub läbi keskse serveri. Lisaks veebihaldusele pakub süsteem 15 erineva aruande genereerimise võimalust ja on loodud teadete edastamise süsteem.

Soovid samuti siduda kogu tehase ühtsesse süsteemi?

Tere (Põlva), Cristella (Võru), Atria (Valga) – külmajaamade SCADA

Külmajaamade puhul on väga tähtis ohutus – tegemist on suurte rõhkude ja jõududega ning väikesel eksimusel võivad olla tõsised tagajärjed.

SCADA tarkvara lahendused toiduainetetööstusele

Oleme loonud täpseid ja ohutuid külmajaamasid Eesti toiduainetetööstuse tipptegijatele – Tere (Põlva), Cristella (Võru), Atria (Valga). Kuna eksimisruumi ei ole, mängivad olulist rolli erinevad alarmid, kasutajate teavitamine ja selge ülevaade. SCADA süsteem võimaldab klientidel kuvada häires olevad süsteemid tabelkujul ja vastavalt häire astmele muuta seadme kuvamise laadi. See võimaldab operaatoril saada kiire ülevaate tehase hetkeseisundist.

On oluline, et info jõuaks kiiresti operaatorini

Oleme klientidele seadistanud SMS ja e-posti kaudu tulevad teavitused, mis saadavad teavitusi vastavalt häireastmele. SCADA tarkvara võimaldab erinevate süsteemi näitajate illustreerimist graafikute näol, et huvi pakkuva seadme infot oleks võimalik jälgida nii reaalajas kui ka tagasiulatuvalt.

Vajad tootmise efektiivseks juhtimiseks kiiret ülevaadet tehase hetkeseisust?

KKK

Oma olemuselt on tegemist juhtimis- ja visualiseerimissüsteemiga, mis võimaldab koguda, jälgida ja analüüsida seadmete poolt edastatavat infot – ning selle abil tehase töö kulgu reaalajas juhtida, optimeerida ja tööseisakuid vältida.

Vastavalt süsteemi suurusele ja keerukusele võivad struktuurid erineda. Kõige lihtsamad SCADA süsteemid koosnevad…

Reaalajas jälgitavad tehase andmed võimaldavad tehase tööd juhtida ja optimeerida selliselt, et kõik seadmed töötaksid optimaalse koormusega. Samuti aitab SCADA tuvastada tööseisakute põhjused, et neid vähendada või vältida.

Vaata veel

KLIENDID

Valik kliente, kes on otsustanud oma tehaste efektiivsust Atemixi lahenduste abil tõsta

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.