SCADA TERVIKLAHENDUSED

Teenused tehastele

Paigaldame SCADA tööstustarkvara täislahendused alustades tehase vajaduste kaardistamisest ja süsteemi projekteerimisest kuni paigalduse ja korralise hoolduseni.

1.

Protsesside kaardistamine - aitame konkretiseerida tootmise eesmärgid

Kas tead täpselt millist SCADA lahendust vajad? Millised seadmed on protsesside visualiseerimise ja juhtimise tarkvaraga ühilduvad? Millised on tootmise tulevikuvajadused ja kas loodav tarkvaralahendus toetab neid?

Tootmisprotsesside kaardistamine aitab mõista tootmise hetkeseisu ja projekteerida läbimõeldud SCADA tööstustarkvara lahendused.

2.

Integreerimine - seome SCADA tootmisprotsessidega

Integreerime SCADA tööstustarkvara lahendused tööstusvõrku, valmistame ette operaatori töökoha, loome kaughalduse valmiduse ning veendume tarkvara töökorras testimise abil. Pakume SCADA täislahendusi nii uutele kui ka juba töötavatele tehastele.

3.

Haldus ja hooldus - hoiame SCADA töökorras

Hoiame SCADA süsteemi tippvormis! Teostame regulaarseid hooldustöid hoolduslepingu alusel ja oleme planeerimata seisakute korral valmis pakkuma kiiret abi nii läbi kaughalduse kui ka tehases kohapeal.

1

Protsesside kaardistamine

Kuidas peaks tootmisprotsesside juhtimine välja nägema ning milline peaks olema juhtsüsteemi funktsionaalsus? Nii nagu maja ehituse puhul algab töö projekteerimisest, siis ka eesmärgipärased tööstustarkvara lahendused algavad protsesside kaardistamisest – et mõista tootmise hetkeseisu ja vajadusi.

SCADA tööstustarkvara aitab tootmisprotsesse lihtsustada vaid siis, kui lahendus vastab tootmise lühi- ja pikaajalisetele eesmärkidele. Aitame need eesmärgid konkretiseerida ja kaardistada. Läheneme igale tehasele individuaalselt, et süsteem vastaks just kliendi ootustele ja suudaks rahuldada ka kasvava tehase vajadused.

Edukas projekt algab põhjalikust lähteülesandest ja projekteerimisest

 • Aitame konkretiseerida ja kaardistada tootmise eesmärgid
 • Arutame kliendiga läbi planeeritava protsessi ja selle juhtimise
 • Teeme kindlaks tootmise praeguse digivõimekuse – vajadusel koostame digitaliseerimise auditi
 • Paneme paika ja kinnitame tööde teostamise ajakava
 • Disainime SCADA kasutajaliidese ja raportid
 • Loome SCADA andmebaasi struktuuri

Lähteülesanne ei kata alati kõiki tootmisprotsesside keerukaid nüansse. Põhjalik tootmisprotsesside kaardistamine ja SCADA tarkvaralahenduse disainimine vastavalt konkreetse tehase vajadustele aitab vältida hilisemaid listöid ja ümber tegemisi. Arutame tootmisprotsessid detailideni läbi, arvestame potentsiaalsete täiendustega tulevikus ja projekteerime süsteemid nii, et nende uuendamine ja rikketuvastus oleksid lihtsad.

Tänastest vajadustest veelgi olulisemad on tootmise vajadused tulevikus. Tööstusautomaatika lahenduste elutsüklid on tavaliselt vahemikus 10-20 aastat.

Seetõttu projekteerime tööstustarkvara lahendusi, mis suudavad arvestada ka lisanduvate seadmete ja ajas muutuvate tööprotsessidega.

2

Integreerimine

Me loome Ignition SCADA lahendusi juba toimivatele tehastele, uuendame ja vahetame välja aegunud SCADA lahendusi, kuid oleme valmis kogu tehase tööstusautomaatika koos lihtsa ja mõistetava haldusliidesega nullist projekteerima ja üles ehitama.

Kasutame Inductive Automation poolt loodud Ignition SCADA lahendust, mis on serveripõhine, oskab suhelda erinevate tootjate seadmetega ning mille uuendamine käib läbi keskse serveri. Tänu serveripõhisele lahendusele ei kaasne pärast paigaldust kasutajate lisamise ja süsteemi laiendamisega lisanduvaid litsentsitasusid.

Integreerime SCADA lahendused kliendi tööstusvõrku, valmistame ette operaatori töökoha ja loome kaughalduse ühendused.

Kui esmane paigaldus on tehtud, seadistame süsteemi juhtprotsessid ning testime nii SCADA funktsionaalsust kui ka turvasüsteeme ja süsteemi juhtprotsesse.

Soovime, et meie lahendused muudaksid tootmisprotsessid lihtsamaks ja efektiivsemaks. Selle tagamiseks koolitame süsteemioperaatorid SCADA tööstustarkvara korrektselt kasutama ning loome kasutusjuhendid süsteemi opereerimiseks.

3

Haldus ja hooldus

Ignition SCADA kogutud ja töödeldud andmeid on süsteemi autoriseeritud kasutajatel võimalik jälgida läbi kasutajaliidese. See võib olla lahendatud nii HMI-na tehases kohapeal, kuid ka internetiühenduse vahendusel jälgitav nii arvutist, tahvelarvutist kui ka nutitelefonist.

1.

Regulaarne hooldus

Atemix pakub tööstustarkvara lahendustele tuge nii regulaarse hoolduse, kaughalduse kui ka automaatika kiirabi näol. Regulaarsed hooldustööd seadmete ja süsteemide töökindluse tagamiseks toimuvad hoolduslepingu põhiselt. Tavaliselt on hooldusvälp 2 korda aastas, kuid vastavalt kokkuleppele on võimalik seada ka teistsuguseid hooldusintervalle.

2.

Operatiivne abi

Atemixis mõistame, mida seisak tehasele tähendab. Meie tehaste doktorid pakuvad masinatele, seadmetele ja süsteemidele operatiivset tuge. Kui seade ei edasta enam andmeid, liin peatub või tootmine seiskub – tuvastame vea ja teeme vajalikud parandustööd. Leiame lahendused igas olukorras ja taastame kiiresti tehase töökorra. Võimaluse korral lahendame probleemi kaughalduse abil, kuid oleme valmis ka tehasesse kiiresti kohale tulema.

Ootamatu tööseisaku korral pakume automaatika kiirabi teenust, sest teame, kui suurt majanduslikku kahju võib ka lühike tööseisak tekitada.

Vaata, milliseid tarkvaralahendusi me lisaks SCADA-le veel pakume

Tööstustarkvara lahendused

 • HMI visualiseerimine
 • PLC programmeerimine
 • Haldussüsteemide loomine
 • Andmete salvestamine andmebaasi
 • Mobiilsete lahenduste välja töötamine
 • Vanade programmide ümberkirjutamine uutele
 • ERP ärihaldustarkvarade liidestamine
 • Raportite genereerimine

Haldussüsteemide liidestamine

Andmete kogumine seadmetest

IoT lahendused

ERP tarkvarade liidestamine

RTLS lahenduste loomine

Legacy süsteemide tarkvaraprobleemide lahendused

Konsultatsioon

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.